திகதி – 2018.11.13
விபரம்  பணத்திற்கு  ஒருங்கிணைந்த இரண்டு வாரக் கடன்
1 வெள்ளை சீனி – மொத்த எடை 1 கிலோ
(சீனி தொடர்பாக ஒருங்கிணைக்கப்படாத சங்கங்களுக்கு நாட்களின் எண்ணிக்கைக்கு வட்டி அறவிடப்படும்)
2 பருப்பு – Deer -மொத்த எடை 1 கிலோ       102.50       106.00 103.50
பருப்பு – S/P – மொத்த எடை 1 கிலோ       102.50       106.00     103.50
பருப்பு -Red Lintils – மொத்த எடை 1 கிலோ       103.50       110.00     104.50
பருப்பு – Leaf – மொத்த எடை 1 கிலோ       105.50       137.00     106.50
3 கடலைப் பருப்பு – மொத்த எடை Aus 1 கிலோ       156.00         97.00     158.00
4 வடானா – மொத்த எடை Aus 1 கிலோ          110.50         98.00      112.00
வடானா – மொத்த எடை Aus 1 கிலோ          112.50         113.00      114.00
வடானா – மொத்த எடை Ukren 1 கிலோ          75.50         76.00      77.00
 பணத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த மாதாந்த கடன்
5 ஹய்லன்ட் பால்மா 400g F/C 1 கிலோ
6 ஹய்லன்ட் பால்மா 1Kg F/C 1 கிலோ
8 சிவப்பு கொச்சிக்காய்  – நிகர எடை 1 கிலோ       244.50       245.00    261.00
சிவப்பு கொச்சிக்காய்  – நிகர எடை 1 கிலோ       249.50       250.00    253.00
9 வெள்ளைப் பூண்டு – மொத்த எடை 1 கிலோ       141.00       142.00    143.00
வெள்ளைப் பூண்டு – மொத்த எடை 1 கிலோ       146.00       147.00    148.00
10 பயறு – மொத்த எடை – Aus 1 கிலோ       209.00       210.00    211.00
பயறு – மொத்த எடை – Thai 1 கிலோ       181.00       182.00    183.00
11 வெள்ளைக் கௌபி – Black Eye 1 கிலோ       216.00    218.00
சிவப்பு கௌபி – Merron Import 1 கிலோ       216.00    218.00
12 கடலை (ஜம்போ) – மொத்த எடை 1 கிலோ       166.00       180.00    169.00
கடலை (ஜம்போ) – மொத்த எடை 1 கிலோ       151.00       177.00    154.00
13 பச்சைக் கொச்சிக்காய் 1 கிலோ       665.00    670.00
14 மாம்பழம் 1 கிலோ       191.00    193.00
15 வெந்தயம் 1 கிலோ       142.00    144.00
16 கொத்தமல்லி 1 கிலோ       186.00    188.00
17 சீரகம் 1 கிலோ       597.00    599.00
18 பெருஞ்சீரகம் 1 கிலோ       337.00    339.00
19 கொரகா 1 கிலோ       187.00    190.00
20 புளி 1 கிலோ       192.00    195.00
21 சவ்வரிசி 1 கிலோ       242.00    244.00
22 குருதுபொது 1 கிலோ    2,110.00   2,130.00
23 ஏலக்காய் 1 கிலோ    4,210.00   4,250.00
24 கராம்பு 1 கிலோ    1,310.00   1,330.00
25 மஞ்சள் துண்டுகள் 1 கிலோ       308.00    310.00
26 உலர் திராட்சை 1 கிலோ       590.00    595.00
27 பேரீச்சம் பழம் 1 கிலோ       313.00    316.00
28 உளுந்து 1 கிலோ       282.00    284.00