மாதம் மாநாட்டின் பெயர் மற்றும் நடைபெற்ற திகதி 
தலைவர்

மு.ப 9.00

இணைப்

பணியாளர்

மு.ப 9.00

கணக்காளர் மாநாடு

மு.ப 9.00

வங்கி சேவை

மு.ப 9.00

கல்வி மற்றும் புள்ளிவிபரம்

மு.ப 9.00

கூ.அ.உ

கூட்டம்

மு.ப.9.00

மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டம் நிதி நிலைமை விமர்சனக் குழுக் கூட்டம் மேற்பார்வை அதிகாரிகளின் கூட்டம்

மு.ப.9.00

தொகுப்பு
ஜனவரி 30 11 23 26 25 18 பத்தரமுல்ல
பெப்ரவரி 28 20 27 22 22 கொழும்பு தெற்கு
மார்ச் 31 31 03 27 27 15 22 22 ஹோமாகம
ஏப்ரல் 28 25 19 19 பிலியந்தல
மே 30 05 8 29 24 24 தெகிவளை
ஜூன் 30 30 05 29 14 21 21 கடுவல
ஜூலை 31 05 3 27 19 19 ஜ புர
ஆகஸ்ட் 31 28 23 23 மொரட்டுவ
செப்டம்பர் 29 29 06 11 18 26 13 20 20 கொலொன்னாவை
அக்டோபர் 31 27 25 25 மஹரகம
நவம்பர் 30 01 6 27 22 22 ஹங்வெல்ல
டிசம்பர் 29 29 29 29 29 26 13 20 20 அனைத்து சங்கங்கள்

2017 ஆம் ஆண்டு – மாநாட்டு நாட்கள்

  • தலைவர்/ இணைப்பணியாளர் மாநாடு நடைபெறும் இடம் விருந்தோம்பலுக்கு பொறுப்பான சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்படல் வேண்டும்.
  • கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாநாடு நடைபெறும் இடம் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில்/ நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.
  • ஏனைய மாநாடுகள் மஹரகம கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.
  • ஒவ்வொரு தலைவர்/ இணைப்பணியாளர் மாநாட்டிற்கும் கணக்காளர், வணிக முகாமையாளர் மற்றும் வங்கி சேவை முகாமையாளர் ஆகியோர் பங்கேற்க வேண்டும்.
  • வங்கி சேவை மாநாட்டிற்கு வங்கி சேவை முகாமையாளர் மற்றும் அறிக்கைகள் தயாரிக்கும் உத்தியோகத்தர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்.
  • ஒவ்வொரு மாநாடும் குறிப்பிட்ட தினத்தில், குறிப்பிட்ட நேரத்தில், குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு சமூகமளிக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டது.
  • மாநாடு நடைபெறும் திகதி மற்றும் இடம் மாற்றப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தொலைபேசி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது.